Filipino at Wikang Katutubo: XSalita ng Makataong Lipunan

Filipino at Wikang Katutubo: XSalita ng Makataong Lipunan 
Ngayong pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2022, pagniningasin natin ang wika ng pagiging Tao para Kapwa ng mga Xaverian.

Nakatuon ang pagdiriwang sa mga paggamit ng wika sa pagpapayaman ng kanilang identidad na Filipino at pagtuklas ng kanilang mga kakayahan tungo sa pagbuo ng lipunang makatotohanan,makatarungan at makatao.

Related News

Read All Articles